top of page

   ОФЕРТА   

                 Договір публічної оферти купівлі-продажу 

 

   1. Загальні положення.

1.2. Договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України) та містить усі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через веб-сайт, телефонний дзвінок, електронну пошту та месенджери. Його умови однакові всім покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець). За повної згоди з цим Договором, покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару та відповідальність за невиконання умов цього договору.

1.3. Цей текст є угодою між ФОП Юнновська Юліанна Юріївна (запис до ЄДР про проведення державної реєстрації № 2010350000000124275 від 12.02.2022) іменованою надалі «Продавець», та будь-якою юридичною або фізичною особою, яка виявляє бажання та визначає умови замовлення.

1.4. Договір є еквівалентом «усної угоди» та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззаперечним прийняттям публічної оферти (далі «Акцепт») є факт підтвердження умов замовлення та повної оплати на умовах цієї угоди.

1.5. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

1.6. «Товар» - у даному договорі позначається предмет торгівлі, у тому числі виготовлений за індивідуальними параметрами (індивідуалізований або перероблений тощо) на замовлення Покупця, а саме будь-що з наведеного далі: предмет одягу, текстильний виріб, аксесуар, а також зображення макету предмета одягу з нанесеним графічним дизайном у форматі електронного файлу.

1.7. «Персональні дані» - будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи.

   2. Предмет договору.

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього договору.

2.2. Цей договір регулює купівлю-продаж через веб-сайти formforvel.com та instagram.com/formforvel; електронною поштою formforvel@gmail.com; через месенджери: telegram, viber, what'sapp за номером +38 0965 500 965.

2.3. Акцептом цієї оферти Покупець підтверджує, що йому відомо, що відповідно до п. 3 ч. 5 статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів», оскільки Товар виготовляється на замовлення Покупця, він не має права розірвати цей Договір, тобто Покупець не має права відмовитись від замовленого за цим Договором Товару.

2.4. Товар, виготовлений за індивідуальним замовленням, не підлягає обміну та поверненню (винятком обміну є ​​заводський брак).

2.5. Порядок оформлення повторного замовлення або часткова компенсація за брак, обумовлюється індивідуально між Продавцем та Покупцем, залежно від ступеня неможливості використання Товару Покупцем, повторне замовлення може бути оформлене зі знижкою у розмірі від 20% до 100% вартості ідентичного Товару без внесення Покупцем змін до дизайн та характеристики Товару. Доставка нового (натомість) /повторного Товару, здійснюється за рахунок Покупця.

2.4. Покупець самостійно обирає спосіб зв'язку для оформлення замовлення (через веб-сайти formforvel.com та instagram.com/formforvel; електронною поштою formforvel@gmail.com; через месенджери: telegram, viber , what'sapp за номером +38 0965 500 965.

   3. Ціна та оплата.

3.1. Ціни визначаються Продавцем самостійно та вказані на веб-сайтах: formforvel.com та instagram.com/formforvel. А також можуть бути озвучені у телефонній розмові, відправлені в особистому повідомленні через месенджери за номером +38 0965 500 965 або електронною поштою formforvel@gmail.com.

3.2. Ціна на Товар, включаючи послугу графічного дизайну, може змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої сплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

3.3. Ціна Товару не включає вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару визначається відповідно до чинних цін (тарифів) служб доставки (перевізників, кур'єрів) і може бути включена до ціни Товару безпосередньо при оформленні замовлення на Товар або оплачена Покупцем окремо службі доставки (перевізнику, кур'єру) при отриманні Товару.

3.4. Порядок розрахунків за Товар передбачає необхідність внесення Покупцем на банківський рахунок Продавця обов'язкової оплати у розмірі 100% ціни Товару.

3.5. Фактом оплати за Товар Покупцем вважається отримання Продавцем від Покупця чека (фото чека/скрин з екрану) про успішну проведену операцію та зарахування коштів на банківський рахунок Продавця.

   4. Виконання та доставка замовлення.

4.1. Продавець зобов'язується передати Товар Покупцеві. Термін виконання замовлення визначається індивідуально та має приблизний харектер, який залежить від деяких умов, наприклад таких як: сезонність, завантаженність, об'єм та/або кількість товару тощо. Винятком порушення даного зобов'язання Продавцем, за які він не несе відповідальності - є форс-мажорні обставини, зазначені у цьому договорі (п.7).  

4.2. Виконання замовлення здійснюється дистанційно. Товар (макет дизайну) за можливістю та побажання обох сторін цього договору може бути виконанний у присутності Покупця очно.

4.3. Товар (текстильний виріб) виготовляється за стандартними параметрами готових лекал і не може бути створений та редагований по індивідуальним фізіологічним параметрам Покупця. Покупець самостійно обирає відповідний розмір Товару (текстильний виріб) за власним баченням та досвідом, виходячи з наданої інформації щодо характеристик конкретної категорії Товару від Продавця. Це означає, що допустимо відхилення в параметрах готового Товару (текстильний виріб) від очікування Покупця.

4.4. Безкоштовна зміна та коригування характеристик замовлення після підтвердження лекала Покупцем не передбачається. Ціна даної послуги визначається Продавцем індивідуально у кожному випадку окремо.

4.5. Доставка Товару від Продавця або його представника до Покупця або до його представника здійснюється за допомогою служби доставки (кур'єром, перевізником) за рахунок Покупця, якщо іншого не було домовлено між Продавцем та Покупцем (п.3 ч.3). Термін доставки товару визначається службою доставки та не включається у загальний термін виконання замовлення Продавцем.

4.6. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника, кур'єра) перевірити відповідність Товару характеристикам, визначеним у замовленні Товар та його цілісність.

4.7. Покупець або його представник у момент прийняття Товару підтверджує своїм підписом або іншим способом, визнаним службою доставки (перевізником, кур'єром) факту передачі посилки, що не має претензій до Продавця щодо характеристик Товару.

   5. Права та обов'язки сторін.

5.1. Продавець зобов'язаний:

5.1.2. Передати Покупцю Товар відповідно до умов цього Договору.

5.2. Виконати інші зобов'язання, що випливають із положень цього Договору.

5.2.1. Продавець має право:

5.2.2. Змінювати умови цього Договору, а також вносити додаткові пункти в односторонньому порядку, розміщуючи їх на веб-сайті formforvel.com. Усі зміни набирають чинності з їх публікації.

5.2.3. Користуватися іншими правами, що випливають із положень цього Договору.

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1. До моменту Акцепту цієї оферти ознайомитись із змістом даної оферти (Договором), умовами та цінами, запропонованими Продавцем на веб-сайті formforvel.com цінами.

5.3.2. Виконати інші зобов'язання, що випливають із положень цього Договору.

   6. Відповідальність сторін.

6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання чи виконання неналежним чином, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх обставин за цим Договором, якщо воно трапилося не з їхньої вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх від неї залежних заходів для належного виконання зобов'язань.

   7. Форс-мажорні обставини.

7.1. Продавець та Покупець (далі «Сторони») звільняються від відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання умов цього Договору у разі Форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами цього Договору розуміється непереборна сила і випадок.

7.3. Під непереборною силою в цьому Договорі розуміється будь-які надзвичайні події зовнішнього торкання Сторін характеру, які утворилися без вини Сторін, поза їхньою волею або всупереч волі та бажанню Сторін, і які не можна за умови застосування звичайних для цього заходів і не можливо за всієї турботи та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування внаслідок блискавки тощо), біди біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин та обладнання, епідемії, пандемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, військові дії, блокади, суспільні заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, локдауни, ембарго, страйки тощо), а так ж видання заборонених чи обмежувальних нормативних актів органів державної влади або місцевого самоврядування, інші законні та незаконні заборони ні або обмежувальні заходи державних органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

7.4. Під випадком у цьому Договорі розуміється будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані з ними причинним зв'язком, які без вини Сторін, поза їхньою волею чи всупереч волі чи бажанню Сторін, та які не можна за умови застосування звичайних для цього заходів передбачати і не можна за всієї турботи та обачності відвернути (уникнути).

   8. Прикінцеві положення.

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цієї оферти (Договору) або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цієї Оферти (Договору), тлумаченням умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цією Офертою та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на основі принципів сумлінності, розумності та справедливості.

8.2. Акцептуючи / укладаючи цю Оферту /Договір, Покупець дає згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних, з метою укладання (зміни, розірвання) та виконання Договору, у тому числі доставки Товару, забезпечення реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для реалізації інших передбачених законодавством та цим Договором відносин.

8.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту її публікації на веб-сайті formforvel.com.

8.4. Цей Договір публічний та безстроковий і діє до його припинення будь-якою із Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством України, але у будь-якому разі до моменту остаточного його виконання Сторонами.

8.5. Нова редакція Договору набирає чинності з моменту її публікації на веб-сайтах formforvel.com.

8.6. Покупець вважається повідомленим про зміст нової редакції Договору з моменту її публікації на

веб-сайті formforvel.com..

bottom of page